Báo giá chi tiết động cơ cổng trượt nhập khẩu ITALIA

 

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 400 kg ITALIA
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Động cơ cổng lùa 400kg17.000.0007.000.000 
2Mạch điều khiển cổng18.000.0008.000.000 
3Remote điều khiển từ xa2800.0001.600.000 
4Thanh ray răng0300.000Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5Cảm biến an toàn01.500.000Tùy chọn phụ kiện
6   0 
7   0 
TỔNG   16.600.000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 600-800 kg ITALIA
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Động cơ cổng lùa 600-700kg19.000.0009.000.000 
2Mạch điều khiển cổng18.000.0008.000.000 
3Remote điều khiển từ xa2800.0001.600.000 
4Thanh ray răng300.000Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5Cảm biến an toàn1.500.000Tùy chọn phụ kiện
6   0 
7   0 
TỔNG   18.600.000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 1000 kg ITALIA
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Động cơ cổng lùa 1000kg11050000010500000
2Mạch điều khiển cổng185000008500000
3Remote điều khiển từ xa28000001600000
4Thanh ray răng300000Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5Cảm biến an toàn1500000Tùy chọn phụ kiện
60
70
TỔNG20600000
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 1500 kg ITALIA
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Động cơ cổng lùa 1500kg11200000012000000 
2Mạch điều khiển cổng185000008500000 
3Remote điều khiển từ xa28000001600000 
4Thanh ray răng300000 Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5Cảm biến an toàn1500000Tùy chọn phụ kiện
6   0 
7   0 
TỔNG   22100000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 2000 kg ITALIA
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Động cơ cổng lùa 2000kg11350000013500000 
2Mạch điều khiển cổng11000000010000000 
3Remote điều khiển từ xa28000001600000 
4Thanh ray răng300000 Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5Cảm biến an toàn1500000Tùy chọn phụ kiện
6   0 
7   0 
TỔNG   25100000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

 

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 3500 kg ITALIA
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Động cơ cổng lùa 3500 kg14850000048500000 
2Mạch điều khiển cổng11450000014500000 
3Remote điều khiển từ xa28000001600000 
4Thanh ray răng300000 Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5Cảm biến an toàn1500000Tùy chọn phụ kiện
6   0 
7   0 
TỔNG   64600000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

Báo giá chi tiết động cơ cổng trượt nhập khẩu TAIWAN

Báo giá động cơ cổng trượt Taiwan thông minh

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 500 KG 230V TAIWAN
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Động cơ cổng lùa 500kg (230 V)13.800.0003.800.000 
2Mạch điều khiển cổng13.500.0003.500.000 
3Remote điều khiển từ xa2600.0001.200.000 
4Thanh ray răng0300.000Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5Cảm biến an toàn01.500.000Tặng kèm
6   0 
7   0 
TỔNG   8.500.000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

 

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 500 KG 24V TAIWAN
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Động cơ cổng lùa 500kg (24 V)14.800.0004.800.000 
2Mạch điều khiển cổng14.600.0004.600.000 
3Remote điều khiển từ xa2600.0001.200.000 
4Thanh ray răng0300.000Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5Cảm biến an toàn01.500.000Tặng kèm
6   0 
7   0 
TỔNG   10.600.000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

 

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 800 KG 24V TAIWAN
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Động cơ cổng lùa 800kg (24 V)15.300.0005.300.000 
2Mạch điều khiển cổng14.600.0004.600.000 
3Remote điều khiển từ xa2600.0001.200.000 
4Thanh ray răng0300.000Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5Cảm biến an toàn01.500.000Tặng kèm
6   0 
7   0 
TỔNG   11.100.000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 1000 KG 230V TAIWAN
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Động cơ cổng lùa 1000kg (230 V)14.800.0004.800.000 
2Mạch điều khiển cổng14.400.0004.400.000 
3Remote điều khiển từ xa2600.0001.200.000 
4Thanh ray răng0300.000Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5Cảm biến an toàn01.500.000Tặng kèm
6   0 
7   0 
TỔNG   10.400.000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

Báo giá động cơ cổng trượt chức năng cơ bản (giá rẻ) Taiwan

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 1000 KG 230V TAIWAN
STT Tên thiết bị Số lượng Đơn giá (VND) Thành tiền (VND) Ghi chú
1 Động cơ cổng lùa 1000kg (230 V) 1 4.800.000 4.800.000  
2 Mạch điều khiển cổng 1 2.700.000 2.700.000  
3 Remote điều khiển từ xa 2 450.000 900.000  
4 Thanh ray răng 0 300.000 Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5 Cảm biến an toàn 0 1.500.000 Phụ kiện tùy chọn
6       0  
7       0  
TỔNG       8.400.000  
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

 

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 1200 KG 230V TAIWAN
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Động cơ cổng lùa 1200kg (230 V)15.600.0005.600.000 
2Mạch điều khiển cổng12.800.0002.800.000 
3Remote điều khiển từ xa2450.000900.000 
4Thanh ray răng0300.000Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5Cảm biến an toàn01.500.000Phụ kiện tùy chọn
6   0 
7   0 
TỔNG   9.300.000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

BÁO GIÁ CỔNG LÙA TỰ ĐỘNG 1600 KG 230V TAIWAN
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Động cơ cổng lùa 1600kg (230 V)16.400.0006.400.000 
2Mạch điều khiển cổng12.800.0002.800.000 
3Remote điều khiển từ xa2450.000900.000 
4Thanh ray răng0300.000Số thanh ray phụ thuộc vào chiều dài cửa, 1 cây 1m
5Cảm biến an toàn01.500.000Phụ kiện tùy chọn
6   0 
7   0 
TỔNG   10.100.000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đi đến sản phẩm tại đây

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping
0939182638
Facebook Chat Skype Maps