Báo giá cửa trượt tự động nhập khẩu TAIWAN

BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG TẢI TRỌNG 120 KG/CÁNH TAIWAN
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Ray máng và nắp bảo vệ 4m2142000004200000 
2Bộ điều khiển trung tâm154000005400000 
3Động cơ cửa150000005000000 
4Cảm biến an toàn115000001500000 
5Cảm biến mở cửa210000002000000 
6Kẹp kính (1m-1m2)         25000001000000 
7   0 
TỔNG   19100000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 5.900.000.

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 7.500.000.

BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 150 KG/CÁNH TAIWAN
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Ray máng và nắp bảo vệ 4m2142000004200000 
2Bộ điều khiển trung tâm158000005800000 
3Động cơ cửa162000006200000 
4Cảm biến an toàn115000001500000 
5Cảm biến mở cửa210000002000000 
6Kẹp kính (1m-1m2)         25000001000000 
7   0 
TỔNG   20700000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 5.900.000.

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 7.500.000.

Báo giá cửa tự động nhập khẩu KOREA

 

BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG TẢI TRỌNG 120 KG/CÁNH
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Ray máng và nắp bảo vệ 4m2142000004200000 
2Bộ điều khiển trung tâm176000007600000 
3Động cơ cửa175000007500000 
4Cảm biến an toàn115000001500000 
5Cảm biến mở cửa210000002000000 
6Kẹp kính (1m-1m2)25000001000000 
7   0 
TỔNG   23800000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 5.900.000.

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 7.500.000.

 

BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG TẢI TRỌNG 150 KG/CÁNH
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Ray máng và nắp bảo vệ 4m2142000004200000 
2Bộ điều khiển trung tâm182000008200000 
3Động cơ cửa184000008400000 
4Cảm biến an toàn115000001500000 
5Cảm biến mở cửa210000002000000 
6Kẹp kính (1m-1m2)         25000001000000 
7   0 
TỔNG   25300000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 5.900.000.

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 7.500.000.

Cửa trượt tự động nhập khẩu NHẬT BẢN

 

BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG TẢI TRỌNG 120 KG/CÁNH
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Ray máng và nắp bảo vệ 4m184000008400000 
2Bộ điều khiển trung tâm11460000014600000 
3Động cơ cửa11480000014800000 
4Cảm biến an toàn126000002600000 
5Cảm biến mở cửa230000006000000 
6Kẹp kính (1m-1m2)         25000001000000 
7   0 
TỔNG   47400000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 11.200.000 .

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 13.300.000 .

 

BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG TẢI TRỌNG 150 KG/CÁNH
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Ray máng và nắp bảo vệ 4m184000008400000 
2Bộ điều khiển trung tâm11470000014700000 
3Động cơ cửa11620000016200000 
4Cảm biến an toàn126000002600000 
5Cảm biến mở cửa230000006000000 
6Kẹp kính (1m-1m2)         25000001000000 
7   0 
TỔNG   48900000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 11.200.000 .

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 13.300.000 .

Thiết bị cửa trượt tự động nhập khẩu CHÂU ÂU

 

BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG
STTTên thiết bịSố lượngĐơn giá (VND)Thành tiền (VND)Ghi chú
1Ray máng và nắp bảo vệ 4m175000007500000 
2Bộ điều khiển trung tâm11280000012800000 
3Động cơ cửa11230000012300000 
4Cảm biến an toàn126000002600000 
5Cảm biến mở cửa218000003600000 
6Kẹp kính (1m-1m2)         25000001000000 
7   0 
TỔNG   39800000 
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển

Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 11.200.000 .

Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 13.300.000 .

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping
0939182638
Facebook Chat Skype Maps